top of page
våre tenester

våre tenester

boat.png

Rederi/Verft

havbruk og 
andre næringar

gjeldshandtering

boat.png

Rederi/Verft

Prosjekt: 
 • Prosjektleiing

 • Framdriftsoppfølging & koordinering

 • Action liste

 • NCR dokument

 • Leveringsdokumentasjon 

 • Timeoppfølging

 • Oppfølging byggespesifikasjon

 • Innkjøpsplan

 • Byggeinspeksjon

 • Prøvetursplanlegging og gjennomføring inkl. FAT/HAT/SAT 

økonomi: 
 • Økonomisk oppfølging prosjekt & bedrift

 • Budsjettering & rapportering

 • Likviditetsstyring

 • Byggelånsoppfølging

 • Finansiell restrukturering av selskap

 • Valutahåndtering

 • Risikostyring

 • Skatte- og avgiftsplanlegging

 • Systematisering av prosessar & rutinar

rederi/verft

havbruk og andre næringar

Prosjekt: 
 • Prosjektleiing 

 • Framdriftsoppfølging & koordinering 

 • Action liste 

 • Timeoppfølging

 • Oppfølging byggespesifikasjon 

 • Innkjøpsplan

økonomi: 
 • Økonomisk oppfølging prosjekt & bedrift

 • Budsjettering & rapportering

 • Likviditetsstyring

 • Byggelånsoppfølging

 • Finansiell restrukturering av selskap

 • Risikostyring

 • Valutahåndtering

 • Skatte- og avgiftsplanlegging

 • Systematisering av prosessar & rutinar

havbruk
red-button.png

Gjeldshandtering

Er de komt i ein vanskeleg situasjon? 

Treng de støtte til å få rutinar og rapportering på plass for ei evt. gjeldhandtering,

eller treng de meir system i kvardagen på prosjekt/økonomi?

Vi har erfaring frå arbeid opp mot gjeldsnemd/gjeldsadvokatar, 

og har jobba mange år med rapportering, oppfølging av prosjekt og strukturering.

 

Finansinstitusjonar:

Vi tilbyr byggeinspeksjon inkludert framdrift-og økonomisk rapportering.

kriseknappen
bottom of page